Pomoc społeczna

Home / Pomoc / Pomoc społeczna

Pomoc społeczna

Zacznijmy od tego, że podejmiemy się krótkiej charakterystyki, czym w ogóle jest wspomniana we wstępie naszej strony pomoc społeczna. Generalnie rzecz biorąc jest to rodzaj świadczeń czy to materialnych, a więc typowo finansowych, czy też niematerialnych, tzw. formy pozamaterialne, które przyznawane są po dokładnej analizie sytuacji w jakiej znajduje się osoba zgłaszająca się po pomoc. I tak można mówić, że pomocy społecznej udziela się ludziom – tak mieszkającym w pojedynkę, samotnym, czy starszym, jak także w wieku młodszym oraz całym rodzinom i nieletnim w przypadkach gdy dojdzie do szczególnych przejawów ubóstwa, bezdomności, niepełnosprawności, sieroctwa, bezrobocia, przemocy w rodzinie, dłuższej czy poważniejszej choroby wymagającej trwałego i kosztownego leczenia, nagłego zdarzenia losowego, nieoczekiwanego i wymagającego udzielenia pomocy zwłaszcza pieniężnej, potrzeby ochrony na przykład w przypadku ochrony ofiar handlu ludźmi czy też ochrony wielodzietności bądź macierzyństwa.
Pomoc społeczną w rozmaitych postaciach udziela się także wtedy, kiedy dochodzi do trudności w codziennej egzystencji wynikających na przykład z przybycia obcokrajowców do danego państwa i wystąpienia problemów z asymilacją i akceptacją ze strony rodowitych mieszkańców kraju, w którym cudzoziemiec się zdecydował osiedlić. Mowa w tym przypadku jednakże wyłącznie o integracji zapewnianej w ramach pomocy społecznej wobec ludzi – uchodźców, którzy zyskali status uchodźcy lub też uzupełniającą ochronę formalnie w Rzeczypospolitej Polskiej.
Nie ma takiego typu wsparcia dla nielegalnych imigrantów czy ludzi z innych krajów, którzy przybyli i ubiegają się o pomoc, ale nie mają uregulowanych żadnych kwestii formalnych. Jeszcze inna kwestia, jaka jest brana pod uwagę jako istotny czynnik przyczyniający się do udzielania potrzebującym stosownego wsparcia to bezradność, określana na podstawie niemocy w radzeniu sobie w sprawach opiekuńczych oraz wychowawczych. Jest to także stan, w których nie ma możliwości, aby członkowie rodziny czy też samotnie żyjący ludzie prowadzili odpowiednio gospodarstwo domowe. Szczególnie często taki stan rzeczy notowany jest w przypadku rodzin wielodzietnych, gdzie koszty utrzymania każdego członka rodziny są zbyt wysokie, jak również w rodzinach niepełnych, gdzie są dzieci i jeden z rodziców, ale na przykład jest on pozbawiony trwałej pracy czy długotrwale bezrobotny.

Autor: