O stronie

Home / O stronie


Osoby przebywające w wyjątkowo ciężkiej sytuacji materialnej, które niegdyś utraciły pracę zarobkową bądź nigdy dotąd jej nie podejmowały, borykają się z problemami natury materialnej oraz społecznej mają możliwość zwrócenia się o pomoc szczególną do specjalnych instytucji, jakie powstały w naszym kraju celowo po to, aby wspierać ludzi nieradzących sobie w codziennej egzystencji z wielorakich przyczyn szeroko rozumianej natury społecznej. Przykładem takiego miejsca są chociażby działające na rozległą skalę w każdej miejscowości wszystkich polskich regionów domy pomocy społecznej. Jakie są natomiast świadczone przez te punkty usługi? Na co ludzie niemajętni i będący w pilnej potrzebie mogą liczyć? O tym dowiedzą się Państwo z poniższych fragmentów.
Serdecznie zapraszamy do lektury.

Źródło: