Formy wsparcia

Home / Pomoc / Formy wsparcia

Formy wsparcia

Inne formy wsparcia w ramach pomocy społecznej są uzyskiwane w przypadku klęski żywiołowej oraz ekologicznej, czyli niespodziewanych wydarzeń natury losowej, w jakich nie zawinił poszkodowany i straty, które uzyskał są z reguły wyjątkowo duże. Jeszcze co innego to pomoc udzielana w przypadku alkoholizmu i narkomanii a także poważnych zdarzeń, które są kwalifikowane jako sytuacje kryzysowe. Zgodnie z obecnie istniejącymi przepisami natury prawnej, świadczenia w ramach pomocy społecznej będące formami świadczeń pieniężnych są przydzielane tym ludziom, jak i całym rodzinom, którzy nie mają dochodów przekraczających ogólnie ustalony i narzucony formalnie prób dochodowy. W tym zakresie mowa tu o dwóch stawkach pieniężnych.
Pierwsza tyczy się ludzi samotnych, które żyją w gospodarstwie domowym w pojedynkę – jest to suma 634 zł, a druga kwota to 514 zł dla osoby w rodzinie. Takie stawki pomocy społecznej obowiązują od dnia pierwszego października minionego roku.

Autor: